Stosłowia

Ile treści można zmieścić w stu słowach? Sam zobacz!

Na tej stronie zbieramy stosłowia – opowiadania na dowolny temat zawarte w jednym akapicie, nie dłuższe niż sto słów, ale posiadające fabułę, bohaterów i puentę. Sam też możesz je tworzyć i dodawać do naszego zbioru!

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 20.06.2018

Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z serwisu Stosłowia (stoslowia.avris.it) ("Usługa") obsługiwanego przez Andrzeja Prusinowskiego ("nas", "my" lub "nasze").

Korzystanie z usługi jest jednoznaczne z akceptacją i uzależnione od przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią Regulaminu, nie masz prawa korzystać z Usługi.

Konto

Jesteś odpowiedzialny za ochronę danych dostępowych do Usługi, również jeśli są one związane z usługą strony trzeciej.

Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła żadnej stronie trzeciej. Gdy dowiesz się o naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta, natychmiast nas o tym powiadomisz.

Jesteś odpowiedzialny za wszelkie treści publikowane na stronie Usługi. W razie naruszenia obowiązujących przepisów, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia treści i przekazania informacji organom ścigania.

Wszystkie przechowywane przez nas dane dotyczące Ciebie będą przechowywane w ścisłej tajemnicy. Wykorzystanie wszelkich wygenerowanych danych, które mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych, takich jak liczba aktywnych użytkowników, będzie anonimowe.

Publikując treści w Usłudze, wyrażasz zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań materiałów lub ich poszczególnych części (wykonywania praw zależnych). Zobowiązuje się do niewykonywania autorskich prawa osobistych w takim zakresie, że wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie materiałów, ich części, lub opracowań tych materiałów lub ich części.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością lub są przez nas kontrolowane.

Nie kontrolujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich.

Zakończenie dostępu do Usługi

Zastrzegamy sobie prawo, by zawiesić lub usunąć Twoje konto bez wcześniejszego powiadomienia z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli złamiesz Regulamin.

Wszystkie postanowienia Regulaminu, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi warunki przeniesienia własności intelektualnej, zrzeczenia się odpowiedzialności, odszkodowań i ograniczenia odpowiedzialności.

Po rozwiązaniu Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast przestanie obowiązywać.

Dane

Przechowujemy Twój adres e-mail i/lub tokeny dostępowe do portali społecznościowych, aby umożliwić zalogowanie się na stronie internetowej. Wszystkie inne dane osobowe są opcjonalne.

Nie śledzimy, kiedy, skąd i w jaki sposób korzystasz z Usługi, jedynymi przechowywanymi przez nas danymi są treści (miejsca, zdjęcia, recenzje itp.), które wyraźnie przekazałeś.

Prześlemy ci kopię twoich danych, jeśli zgłosisz się do nas z takim żądaniem.

Usuniemy twoje dane osobowe, jeśli zgłosisz się do nas z takim żądaniem.

Twoje dane zostaną usunięte, jeśli nie korzystasz z Usługi przez 18 miesięcy.

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu będzie prawo Królestwa Niderlandów.

Nasze niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy.

Zmiany Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zamiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się o niej powiadomić co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowych warunków. Co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wprowadzeniu zmian, wyrażasz zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, przestań korzystać z Usługi.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych warunków, skontaktuj się z nami.